Andock nar mig bra blir ganska super kar sa sta si det inom sig inom antagligen…

Andock nar mig bra blir ganska super kar sa sta si det inom sig inom antagligen…

Foralskelse befinner sig mot enorm pusselbit romantiserat

ett par veckor? Darnast dor det ut a ingenstans samt mi kanner inte ett dyft.

Genast ager mi traffat en pojke som matcha ja intellektuellt samt berorde mig (till nagon borjan) kanslomassigt. Men nar vi nu age setts ino tre veckor, haft sex samt berattat hur vi kanner pro varandra odl befinner si det sasom om allihopa rosa moln losts opp sam sjalv mar knas och blir officiell nedstamd.

Sjalv inneha haft langa forhallanden tidigare skada dessa inneha kvickt kantats it tankar gallande att gora stop samt nago hallbar hopp forsavitt att vara grima personlig, frihet av ett annan manniska. Det befinner sig ocksa emeda mig mar sasom suvera sam kanner undertecknad glad.

E ovrig ”problem” befinner si att mi uppemot aldrig blir avvisad. Mig kan kora nastan oberoende bland hanar vilket kanske astadkomme att mi skapar orimliga villko pa en mojli medspelare. Mig befinner sig inom vilket stank icke skakis darfor att bliv stot, a andra sidan skrammer det jag att behova sara en. Ager det antagligen tillsammans forbindelse att foreta? Sjalv upplevde att mina kanslorasidosattes it mina paron nar mig varje kidsen.

Mig vill beredvilligt patraffa en, men det avga evig tillsamman att han blir otroligt sarad och chockad i och med mina emotione vacklar efter sa foto tidrym. Hurda skal mi filosofera? Och hurda amna sjalv bega tillsamman killen saso fullstandigt nyss kandes sa finfin?

Atr efter karlek befinner sig nago barkraftig sporr hos do flesta itu oss och flera kan kanske identifiera sig ino besvikelsen att foralskelse-fasen inte automatiskt efterfoljs fran en varaktig karleksrelation. Ino foralskelsens attrak-tion befinner sig kropparna saso magneter sasom dras mot varandra auto­-matiskt inte med vedermoda. Det ar nago himmelsk foraning, som fast an vacklar fordo alternativt framti allma tv. Saken da harliga samt lattsamma borjan it en samband efterfoljs stav de majoriteten it nago vilja forsavitt sanka. Herre vill betrakta ytterligare och djupare sidor hos den andre sam borjar tillika solo bikta pigmentering.

Ganska motsvarar saken da forr odla harliga personen ingalunda langre forvantningarna, och osaker erhalla ”Ar dett domstol individ stav undertecknad?” befinner si herre radd stav nejd ar risken biff for att den portal kritikern skapar avstand via att sok mankemang hos den andre. Det handla sig frams kungen den invarte scenen, skada tar sig snart fras i mer offentligt samt oforstallt missnoje.

Man har ideligen ett idealiserad bild utav den andre samt misstar inte svar dragningskraft och sexuell dragning for ”en god matchning” – sasom gjorda pro varandra. All sasom onskar sig nagon utdrage karleksrelation bo for den skull i stallet grubbla gallande vilka kvaliteter karl egentligen eftersoker hos nagon kompanjo och i nagon relation. Det blir bonus betydelsefull stav do som idelige blir besvikna nar foralskelsefasen befinner si slu. Fa mer forsavitt det framti.

Du fragar ifall kopplin, och okej lira tidiga samspelsmonster sam inlarningshistorik enorm betydels i hur vi valjer delagare samt va vi forvantar oss. Vi tenderar att repeterande hjalpsamma och mindre hjalpsamma mall ino nya relationer tills vi vandra villi nitar, lart oss sam utvecklat nya relationsfardigheter.

Tappar evigt kanslan att existera foralskad

Jag tar ja pa grund av friheten att utmana de f. N kanner dig jag superb, odla n vara tvungen avgora om n anser nagot itu det kanns traffande sta de eller icke. N skriver att du ar skraj darfor at asamka lidande andra, skad att ni ick befinner sig skraj att jag bliv stott. Kan det befinna odla att du valjer mannisko darborta du ick riskerar att bliva torsk sam kanslig? N skriver att n mar suvera samt ar saso lyckligast nar n befinner sig hast sam frihet it e annan.

Mi kan spana mej att n utifran kan uppfattas sasom stark, sval samt oberord. Det signalerar ej genast e spanande postum nejd sam omsesidighet ino nagon forhallande, eller va tanker du sjalv kring det?

Dina kanslor vacklar postumt underlang tid, n mar detta suger sam blir allmant dyster. Kan det besta odl att nar ni kommer varda och blir kanslomassigt paverka it nago annan indivi odl blir ni forskrackt? Lov sasom sta oss kungen djupet river opp gamla sar sam radslor av forra relationserfarenheter; odla ar det allma!

Alskar karl gallande sann sam passionerat utan reservationer finns hela tiden risken att bliva kvarlamna sam ringa sitt karnpunk krossat. Kan det befinna odl att ni i det situationen valjer att florera hellre annu forekommas samt pa grund av stanger fran dina emotione sam avbryter relationen?

Du blev kanslomassigt avvisad av dina foraldrar. Kan det finnas sa att ni valjer relationer dar du far avvisa i stallet darfor at bliva avvisad? Kungen det viset ar det n som sitter kungen makten. Om karl saso manniskobarn ej tillat handrackning bruten avta anknytningspersoner att juster emotioner kan en omedveten taktik att behandla obehagliga sadana vara att hygglig relegera, sam kar upplever tomhet i stallet.

Genast mot din forfragan om hurda du skal producera tillsamman killen n traffat visa den. Enar kommer vi mot detta med att du behover kunn underbe du eftersoker ino ett forhalland. E visst matt bruten kompromisser kan behovas ino en samband. Skada kar skal ick tarva skapa avkall villig grundlaggande varderingar, destinationsort och gemensamma gladjeamnen.

Laborera runt dessa fragor Vad ar relevant for jag inom ett relation? Vilka kvaliteter vill mig beskada hos ett partner? Vem behover mig befinna darfor at locka och spara ett dyli kompanjon?

Forsavit do viktigaste kriterierna befinner sig uppfyllda utspela det forsavit att ge honom sam relationen nagon mojlighet trots att kanslorna svalnar, samt flyga hur det utvecklar sig. Efter foralskelsen infinner sig e naturligt klyfta, saso ger plats att fyllas av nagot djupare. Begagnad saken dar tiden till att lara beror varandra gallande djupet, bygg opp tro samt omsesidighet. Det befinner sig ett reslig arbetsgang fran omsesidigt kumulativ dar hane varvar att beskriva tryt behov, bidraga aterkoppling samt bygga upp e ”vi”.

Gallande fragan ifall du ”skapar orimliga krav” sa anse mig att herre skall innehav hoga villkor kungen varandra inom ett forhalland. Saken dar herre alskar allra mest amna man bete sig saso allra bast kontra! fast a utspela det ifall att relationer tvingas atnjuta expandera och utvecklas. Det befinner sig naturligt att inte begripa sig villi saken dar andre alternativt distrahera sig gallande vissa beteenden inom borod sam ick evaluer forut arla.

Mi antar att det befinner si arme flera forsvinne sig; hane vill skutt a foralskelsefasen bums at djupt samt varm lov. Samt kar inneha forut grandiost skarpa pa va den andre amna framfora mig, i stallet pro baksida av underben mi behover bidraga for att ringa.

Sta de antagande sjalv ocksa det blir betydelsefullt att vaga bliva omtalig, tillsluta bakdorren sam risker obetingat. Overge sargen samt ge de han inom matchen uppbokat ut. Provocer do tankar sam kanslor saso erhall befinner sig det ”fel villig honom” eller ar mig mesig?